การขุดดินและถมดินโดยที่เป็นการสมควรให้มีว่าด้วยการขุดดิ […]